MDSS Kranj logotip
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ
Edina tema, ki obstaja,
je neznanje ...
  NAGOVOR     KONTAKT     INFORMACIJE     DELO     ŠPORT     PRIPOMOČKI     PRAVICE SLEPIH     DOMOV 

Koncert Nadje Draksler donatorjem

Nekaj poudarkov iz pozdravnega govora predsednika MDSS KRANJ, ob zaključku zbiralne akcije, v petek 7.1.2004 na glasbeni šoli v Kranju.

Lep prisrčen pozdrav v imenu gorenjskega medoobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj in medijske hiše Gorenjskega Glasa, kot soorganizatorja zbiralne akcije sredstev za nakup učnega pripomočka - klarineta - naši slabovidni članici Nadji Draksler.

Danes je za naše društvo zelo velik sončen dan, še posebej svetel pa je za današnjo obdarjenko Nadjo Draksler, kajti danes zaključujemo tromesečno akcijo in podarjamo glasbeni instrument naši Nadji, z željo, da bi z veseljem nadaljevala študij ter z še večjim igrala na njega. Naj povem, da se Nadja predstavlja Kranjčanom z igranjem v okviru glasbene šole, Kranjskega pihalnega orkestra, v gimnazijskem orkestru in v kvartetu klarinetov NETT.

Kako se je vsa stvar začela?

Koncem poletja se je na našem društvu oglasila naša slabovidna 21.letna članica Nadja Draksler, študentka 3 letnika obramboslovja in maturantka na srednji glasbeni šoli v Ljubljani, pri profesorju Renerju, z željo če ji lahko na kakršni koli način pomagamo pri nabavi profesionalnega glasbenega instrumenta klarineta. Izrazila je željo po nadaljevanju študija na glasbeni akademiji, vendar ji sedanji šolski primerek instrumenta ne omogoča kvalitetnega študija. Porodila se je misel, skupno z prijateljico vseh ljudi z posebnimi potrebami g. Danico Zavrl Žlebir, novinarko Gorenjskega Glasa, da pričnemo zbiralno akcijo.

Ustanovili smo tričlansko komisijo v sestavi predsednik MDSS Franci Pirc, tajnik društva Beno Virt in predstavnica medijske hiše Gorenjski Glas, novinarka Danica Zavrl Žlebir. Pridobili smo vsa soglasja sodelujočih in v petek 24. septembra objavili v Gorenjskem Glasu pričetek zbiranja sredstev. Naslovili smo veliko prošenj na delovne organizacije v Kranju, Gorenjske Lions Clube, preko časopisa pa tudi na vse dobre ljudi. Ker se je približeval mesec december in s tem dnevi obdarovanj, smo verjeli da bomo akcijo zaključili do konca leta. Začelo se je kar hitro odvijati. Prvo obdaritev smo prejeli kot izkupiček volilne stave med bivšim poslancem mag. Blažem Kavčičem, mag. Brankom Grimsem, sedanjim poslancem in volilno pričo direktorico Gor. Glasa gospo Marijo Volčjak. Prav tako se je Izvršni odbor MDSS Kranj odrekel povračilu prevoznih stroškov za sejo 12.10. 2004. Odzvali so se tudi gorenjski LIONS Clubi, Bled, Kranj, Kranjska Gora, Golf - Bled, Kamnik in Domžale, pod vodstvom gospe Vande Peček, predsednice cone 2, pri Lions Organizaciji v Sloveniji, kateri so prispevali tudi zajeten delež sredstev. Da ne pozabim omeniti največjega posameznega dobrotnika odvetnika g. Damjana Pavlina, delovnih organizacij Merkur d.d., Opel AT VIS iz Kranja, Interlogis iz Struževega in mnogih dobrih posameznikov in družin, kateri so prispevali po svojih zmožnostih.

Vsi darovalci, razen tistih kateri so izrazili željo po neimenovanju, so bili ali pa še bodo imenovani v časopisu Gorenjski Glas.

Torej ob zaključku naj povem da se je na posebnem TRR zbralo 985.840 tolarjev.

Na koncu bi se rad še enkrat zahvalil vsem kateri so na kakršen koli način sodelovali v tej uspešni akciji in se jim priporočil za naprej ob naslednjih akcijah.

Po podelitvi je še sledil uspešen koncert donatorjem v izvedbi klarinetistke NADJE DRAKSLER, ob klavirski spremljavi prof. ANDREJE MARKUN.

Oglejte si slike s prireditve!Slike
  LOKACIJA                E-MAIL                FACEBOOK                ZAHTEVAJTE VEČ INFORMACIJ                DOMOV