MDSS Kranj logotip
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ
Edina tema, ki obstaja,
je neznanje ...
  NAGOVOR     KONTAKT     INFORMACIJE     DELO     ŠPORT     PRIPOMOČKI     PRAVICE SLEPIH     DOMOV 

Poročilo o izvedbi študijskega krožka

V sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj smo v obdobju od 5.2.2015 do 30.4.2015 v prostorih društva izvedli študijski krožek na temo »Tudi ljudje z okvaro vida so kreativni«. Cilji krožka so bili zastavljeni dokaj visoko glede na sodelovanje udeležencev, kakor tudi na končne rezultate.

Posamezne delavnice so potekale pod vodstvom zunanje sodelavke Ljudske univerze Kranj profesorice slovenščine in umetnostne zgodovine Mirjane Debelak. Celoten program je bil izveden v obsegu 25 ur. Mentorsko delo in sodelovanje z našim društvom je z njene strani že nekaj let stalnica in s tem olajša delo pod posebnimi pogoji v primeru pedagoškega pristopa in metodologije vodenja delavnic.

V študijskem krožku je skupno sodelovalo 11 članov od tega osem članov društva in trije njihovi svojci: Anica Grebenc, Nail in Nada Komič, Matjaž Metaj in Natalija Žitnik Metaj, Erika Mulej, Edi Potisk, Štafka Stanič, Jože Zupančič, Boštjan Žebre, Ivan Železnikar.

Skozi tematike krožka smo lahko spoznali slovenski jezik in njegovo uporabo od Primoža Trubarja do Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Samo moč zapisane besede pa smo obravnavali s predstavitvijo posameznih pomembnih ustvarjalcev proze in poezije po posameznih obdobjih naše zgodovine.

Cilj izvedbe krožka pa je bil v prvi vrsti vzpodbuditi udeležence k lastni ustvarjalnosti na področju zapisane besede. Že od vsega začetka je bil kot izziv postavljen želeni končni rezultat v obliki glasila, ki bo vseboval prispevke vseh udeležencev. Teme prispevkov niso bile določene temveč je bil izbor prepuščen vsakemu posebej, kar je ponujalo večjo pestrost in prikazalo tudi različnost sposobnosti pisanja. Prav tako smo bili pripravljeni prikazati preko objave glasila tudi vse oblike tiska slepih in slabovidnih - običajen črni tisk, povečan tisk za slabovidne, brajeva pisava, zvočni zapis in elektronska oblika. Načrt se nam je v celoti posrečil in s pomočjo posameznih zunanjih sodelavcev ter ustanov je nastal izdelek, ki je obsegal:
  - 50 strani v povečanem tisku za slabovidne formata A4 v skupnem številu 30 izvodov;
  - 63 strani v brajevi pisavi vezanega v obliki časopisa v desetih izvodih;
  - 2 uri in 40 minut zvočnega zapisa na zgoščenki v petnajstih kopijah;
  - tiskanje v brajevi pisavi so opravili v knjižnici slepih in slabovidnih v Ljubljani – tiskar Blaž Pavlin (brezplačno za potrebe promocije društva in študijskega krožka);
  - zvočni zapis je bil posnet v snemalnem studiu knjižnice slepih in slabovidnih v Ljubljani – bralec Iztok Perozzi (brezplačno za potrebe promocije društva in študijskega krožka);
  - redaktorsko in uredniško delo glasila je opravila mentorica Mirjana Debelak.

Vsi udeleženci krožka so pokazali lastne sposobnosti na področju ustvarjalnosti, ko govorimo o zapisani besedi. Postavljen izziv pred vsakega posameznika ni bil lahak, vendar je rezultat pokazal, da ob ustrezni vzpodbudi in organiziranosti lahko postavimo tudi v bodoče nove meje na področju kreativnosti ob tem pa tudi predstavitvi širši javnosti o delu oseb, ki živijo in delajo z okvaro vida.

Zapisal: Ivan Železnikar


Glasilo študijskega krožka - april 2015 (.doc/4,9M)  LOKACIJA                E-MAIL                FACEBOOK                ZAHTEVAJTE VEČ INFORMACIJ                DOMOV